Click here for search results

Покана за предавање од Ерика Јоргенсен, лидер на Програмата за зелен развој во Македонија, Светска банка

 
Begins:   Nov 13, 2003 01:32
Ends:   Nov 13, 2012 

 

MKGreengrowth logo

Партнерите на Македонската аналитичка и советодавна програма за зелениот раст и климатските промени би сакале да ве покант на предавање од

 

ЕРИКА ЈОРГЕНСЕН

Лидер на Програмата за зелен развој

Светска банка 

 

Тема

Зелена и богата Македонија во 2050: Како да стигнеме до таму

Место

Амфитеатар II

Економски факултет-Скопје,

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Датум и време

13 ноември 2012 (вторник), од 14:00-16:00 часот

 
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/J7JD5Z7QE0